Organisaties in Hoograven - Kerken

Ontdek onze 3 organisaties en initiatieven

Marcuskerk
De Marcuskerk ligt aan de Wijnesteinlaan 2, 3525 AL Utrecht. Links van het kerkplein vind je de drie grote toegangsdeuren tot de hal van de kerkzaal. De dienstdoende ambtsdragers staan 's zondags in deze hal klaar om u met raad en daad bij te staan als je vragen hebt. Op het plein vóór de kerk rechts bevindt zich de deur die overdag en 's avonds toegang geeft tot het Marcuscentrum. Het gebouw heeft een invalidentoilet en de kerkzaal is voorzien van een ringleiding.
Kerkcentrum H. Johannes De Doper - H.
Het Parochiecentrum H. Bernardus/ Johannes de Doper maakt deel uit van de St. Martinusparochie. De H. Bernardus/ Johannes de Doper is de Rooms Katholieke parochiekerk voor de wijken Hoograven, Tolsteeg en Lunetten. De vieringen van deze parochie zijn op zaterdag om 18.30 uur en op zondag om 11.00 uur. Tijdens de laatste zondag van de maand is er om 11.00 uur een viering voor Antillianen en Surinamers. De parochie heeft een eigen parochieblad 'Samen onderweg' dat wekelijks verschijnt.
Immanuelkerk
The Blessing Churches is een wereldwijde beweging van kerken en bedieningen die bestaat om God te verheerlijken en Christus' opdracht te gehoorzamen door evangelisatie en discipelschap, kerkplanting, leiderschapstraining en bedieningen van bewogenheid.. Deze beweging bestaat uit alle The Blessing gemeenten in Nederland en wereldwijd, zoals in Brazilië, India en de Filipijnen.