Organisaties in Hoograven - Wijkbureaus

Ontdek onze 1 organisaties en initiatieven

Wijkbureau Zuid
De gemeente Utrecht heeft tien wijken met allemaal een eigen wijkbureau. Deze wijkbureaus zijn het aanspreekpunt van de gemeente in uw wijk Wijkbureau Zuid is voor alle bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen/organisaties in Hoograven, Tolsteeg, Bokkenbuurt, Lunetten het aanspreek- en informatiepunt van de gemeente.